Αναστροφή με τη χρήση του αισθητήρα γυροσκόπιου

Σε αυτό το μάθημα θα δούμε πως μπορούμε να κάνουμε το ρομπότ να κάνει αναστροφή με τη χρήση του αισθητήρα γυροσκόπιου και μετά να σταματάει.

Παράδειγμα

Να παίζει τον ήχο ‘Activate'(με το μπλοκ Sound) μετά να στρίβει μέχρι να κάνει αναστροφή(180 μοίρες) και να σταματά στο τελος να παίζει τον ήχο ‘Cheering'(με το μπλοκ Sound).

ΘΕΩΡΙΑ

Ο αισθητήρας γυροσκόπιο ανιχνεύει την περιστροφή και μας δίνει μοίρες περιστροφής ανά δευτερόλεπτο και γωνία περιστροφής σε μοίρες. Υπάρχει απόκλιση +/- 3 μοίρες κάθε 90 μοίρες. Άρα για 180 μοίρες περιστροφή θα δώσουμε 180-6=174 μοίρες.

Δείτε στην παρακάτω εικόνα τη λύση.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο να παίζει τον ήχο ‘Activate'(με το μπλοκ Sound) μετά να στρίβει μέχρι να κάνει αναστροφή(180 μοίρες) και να σταματά στο τελος να παίζει τον ήχο ‘Cheering'(με το μπλοκ Sound).

Δοκιμάστε

Φτιάξτε το δικό σας πρόγραμμα έτσι ώστε  αρχικά να παίζει τον ήχο ‘Activate'(με το μπλοκ Sound) να προχωράει 20 εκατοστά μετά να στρίβει μέχρι να κάνει αναστροφή(180 μοίρες) και να επιστρέφει στην αρχική του θέση, στο τελος να παίζει τον ήχο ‘Cheering'(με το μπλοκ Sound).