Δημιουργία και χρήση του δικού μας μπλόκ

Σε αυτό το μάθημα θα δούμε πως μπορούμε να κάνουμε τα δικά μας μπλόκ και πως μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στα προγράμματα μας.

Μπορείτε να κάνετε πολύ εύκολα τα δικά σας μπλόκ απλά επιλέγοντας κάποια μπλόκ και με το Tools > My Block Builder δώστε το όνομα, την περιγραφή και το εικονίδιο του μπλοκ σας. Έκτοτε μπορείτε να το χρησιμοποιείσετε σαν οποιοδήποτε άλλο μπλοκ.

Παράδειγμα

Να παίζει τον ήχο ‘Activate'(με το μπλοκ Sound) , μετά να προχωράει ακολουθώντας μια διαδρομή τριών τετραγώνων με τη χρήση του δικού μας μπλοκ Rectangle(κάνει τη διαδρομή ενός τετραγώνου) και να λέει το πλήθος των τετραγώνων που κάνει.

Δείτε στην παρακάτω εικόνα τη λύση.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο στην αρχή παίζει τον ήχο ‘Activate’ μετά να προχωράει ακολουθώντας μια διαδρομή τριών τετραγώνων και να λέει το πλήθος των τετραγώνων που κάνει.

Δοκιμάστε

Φτιάξτε το δικό σας πρόγραμμα έτσι ώστε αρχικά να παίζει τον ήχο ‘Activate'(με το μπλοκ Sound) , μετά να προχωράει ακολουθώντας μια διαδρομή τριών ισόπλευρων  τριγώνων με τη χρήση του δικού σας μπλοκ Triangle(κάνει τη διαδρομή ενός ισόπλευρου τριγώνου) και να λέει το πλήθος των τριγώνων που κάνει.