Διαδρομή ακολουθώντας μία γραμμή

Σε αυτό το μάθημα θα δούμε πως μπορούμε να κάνουμε το ρομπότ να ακολουθεί μια γραμμή μαύρου χρώματος με τη χρήση του αισθητήρα χρωμάτων.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Το ρομπότ ακολουθεί μια γραμμή μαύρου χρώματος με τη χρήση του αισθητήρα χρωμάτων, στρίβει αριστερά αν δει μαύρο χρώμα αλλιώς στρίβει δεξιά(μπλοκ Switch), και επαναλαμβάνει τη διαδρομή για 5 δευτερόλεπτα(μπλοκ Loop).

Παράδειγμα

Να παίζει τον ήχο ‘Activate’ όταν ξεκινάει μετά να προχωράει ακολουθώντας μία μαύρη γραμμή με την χρήση του αισθητήρα χρώματος και μετά απο πέντε δευτερόλεπτα να σταματάει και να παίζει τον ήχο ‘Cheering’.

Δείτε στην παρακάτω εικόνα τη λύση.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο στην αρχή παίζει τον ήχο ‘Activate’ όταν ξεκινάει μετά προχωράει μπροστά ακολουθώντας μία μαύρη γραμμή με την χρήση του αισθητήρα χρώματος και μετά απο πέντε δευτερόλεπτα σταματάει και παίζει τον ήχο ‘Cheering’.

Δοκιμάστε

Φτιάξτε το δικό σας πρόγραμμα έτσι ώστε αρχικά nα παίζει τον ήχο ‘Activate’ όταν ξεκινάει μετά να προχωράει ακολουθώντας μία κυκλική μαύρη γραμμή να σταματάει στο τέλος του κύκλου και να παίζει τον ήχο ‘Cheering’.