Διαδρομή μέχρι να δεί κόκκινο χρώμα με την χρήση του αισθητήρα χρώματος

Σε αυτό το μάθημα θα δούμε πως μπορούμε να κάνουμε το ρομπότ να προχωράει μπροστά και να σταματά μόλις δεί κόκκινο χρώμα με την χρήση του αισθητήρα χρώματος. Τοποθετούμε τον αισθητήρα χρώματος  στο μπροστινό μέρος του ρομπότ για να αντιλαμβάνεται αν υπάρχει κάποιο εμπόδιο στην πορεία του.

Παράδειγμα

Να παίζει τον ήχο ‘Activate’ όταν ξεκινάει μετά να προχωράει μπροστά και να σταματά μόλις δεί κόκκινο χρώμα με την χρήση του αισθητήρα χρώματος και μετά να κάνει αναστροφή και να παίζει τον ήχο ‘Cheering’.

ΘΕΩΡΙΑ
Οι μοίρες που δίνουμε για να διανύσει μία συγκεκριμένη απόσταση υπολογίζονται απο τη παρακάτω σχέση:
Μοιρες_ανα_εκατοστο = 360/(3,14*διάμετρο_ρόδας) = 20,85
όπου διάμετρο_ρόδας = 5,5 εκατοστά
Για να κάνει αναστροφή πρέπει να διανύσει μισό κύκλο με την εξωτερική ρόδα και με την εσωτερική ρόδα σταθερή
Μισός κύκλος = (3,14*2*απόσταση_ανάμεσα_σε_ρόδες) / 2= 33 εκατοστά
όπου απόσταση_ανάμεσα_σε_ρόδες = 10,5 εκατοστά

Άρα έχουμε Μισός κύκλος * Μοιρες_ανα _εκατοστο = 33*20,85 = 688 μοίρες

Δείτε στην παρακάτω εικόνα τη λύση.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο πως παίζει τον ήχο ‘Activate’ όταν ξεκινάει μετά προχωράει μπροστά και σταματά μόλις δεί κόκκινο χρώμα με την χρήση του αισθητήρα χρώματος και μετά  κάνει αναστροφή και  παίζει τον ήχο ‘Cheering’.

Δοκιμάστε

Φτιάξτε το δικό σας πρόγραμμα έτσι ώστε  όταν ξεκινάει το ρομπότ να παίζει τον ήχο ‘Activate’, να προχωράει μπροστά, μετά να στρίβει 90 μοίρες μόλις δεί κόκκινο χρώμα(με την χρήση του αισθητήρα χρώματος) και να προχωράει μπροστά για 10 εκατοστά , στο τέλος να παίζει τον ήχο ‘Cheering’.