Διαδρομή με συνεχόμενα μηνύματα ήχου μέχρι να βρεί κάποιο εμπόδιο

Σε αυτό το μάθημα θα δούμε πως μπορούμε να κάνουμε το ρομπότ να κάνει μία διαδρομή με συνεχόμενα μηνύματα ήχου μέχρι να βρεί κάποιο εμπόδιο.

Θα προσθέσουμε το μπλοκ Loop που θα σταματάει μόλις βρει εμπόδιο στα 20 εκατοστά με τη χρήση του αισθητήρα υπερήχων.

Παράδειγμα

Να παίζει τον αρχικό ήχο ‘Activate’ μετά να προχωράει μπροστά παίζoντας τον ήχο ‘Searching’ συνέχεια και 20 εκατοστά πριν απο ένα εμπόδιο να σταματά και να παίζει τον ήχο ‘Detected’.

Δείτε στην παρακάτω εικόνα τη λύση.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο στην αρχή παίζει τον ήχο ‘Activate’ μετά προχωράει μπροστά παίζoντας τον ήχο ‘Searching’ συνέχεια και 20 εκατοστά πριν απο ένα εμπόδιο σταματά και παίζει τον ήχο ‘Detected’.

Δοκιμάστε

Φτιάξτε το δικό σας πρόγραμμα έτσι ώστε  αρχικά να παίζει τον ήχο ‘Activate'(με το μπλοκ Sound) μετά να κάνει όπισθεν παίζoντας τον ήχο ‘Searching’ συνέχεια και 30 εκατοστά πριν απο ένα εμπόδιο να σταματά και να παίζει τον ήχο ‘Detected’.