Διαφορετικές διαδρομές για διαφορετικές επιλογές

Σε αυτό το μάθημα θα δούμε πως μπορούμε να κάνουμε το ρομπότ να κάνει διαφορετικές διαδρομές για διαφορετικές επιλογές με τη χρήση του switch μπλοκ.

Παράδειγμα

Το ρομπότ όταν ξεκινάει να παίζει τον ήχο “Activate”(με το μπλοκ Sound), αν εντοπίσει εμπόδιο(με την χρήση του αισθητήρα υπερήχων) σε 20 εκατοστά να κάνει αναστροφή, αλλιώς να προχωράει ευθεία για 20 εκατοστά και να παίζει τον ήχο ‘Cheering’.

ΘΕΩΡΙΑ
Οι μοίρες που δίνουμε για να διανύσει μία συγκεκριμένη απόσταση υπολογίζονται απο τη παρακάτω σχέση:
Μοιρες_ανα_εκατοστο = 360/(3,14*διάμετρο_ρόδας) = 20,85
όπου διάμετρο_ρόδας = 5,5 εκατοστά
Άρα για 20 εκατοστά έχουμε 20*20,85= 417 μοιρες

Για να κάνει αναστροφή πρέπει να διανύσει μισό κύκλο με την εξωτερική ρόδα και με την εσωτερική ρόδα σταθερή
Μισός κύκλος = (3,14*2*απόσταση_ανάμεσα_σε_ρόδες) / 2= 33 εκατοστά
όπου απόσταση_ανάμεσα_σε_ρόδες = 10,5 εκατοστά

Άρα έχουμε Μισός κύκλος * Μοιρες_ανα _εκατοστο = 33*20,85 = 688 μοίρες

Δείτε στην παρακάτω εικόνα τη λύση.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο πως παίζει τον ήχο “Activate”(με το μπλοκ Sound), αν εντοπίσει εμπόδιο(με την χρήση του αισθητήρα υπερήχων) σε 20 εκατοστά να κάνει αναστροφή, αλλιώς πως προχωράει ευθεία για 20 εκατοστά και να παίζει τον ήχο ‘Cheering’.

Δοκιμάστε

Φτιάξτε το δικό σας πρόγραμμα έτσι ώστε  όταν ξεκινάει το ρομπότ να παίζει τον ήχο ‘Activate’, να προχωράει μπροστά, μετά να στρίβει 90 μοίρες αν βρει εμπόδιο(με την χρήση του αισθητήρα αφής) αλλιώς να προχωράει μπροστά για 10 εκατοστά , στο τέλος να παίζει τον ήχο ‘Cheering’.