Εισαγωγή

Πιστεύουμε ότι η τεχνολογία LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 είναι για όλους.

Θα σας δείξουμε πόσο απλό είναι να ξεκινήσετε και να εξοικειωθείτε με το υλικό και το λογισμικό EV3 για να ελέγχετετο δικό σας EV3 Robot σε χρόνο μηδέν.

Θα δούμε στα μαθήματα το προγραμματιστικό περιβάλλον, την κατασκευή ενός απλού οχήματος, τους κινητήρες, τους αισθητήρες,  τα κομμάτια συναρμολόγησης, πως να γράφουμε κείμενα, να δημιουργούμε ήχους, να σχεδιάζουμε γραφικά, να κάνουμε τα δικά μας προγράμματα κ.α.

Καλή Επιτυχία!