Ευθεία διαδρομή και αναστροφή συνέχεια για συγκεκριμένο χρόνο

Σε αυτό το μάθημα θα δούμε πως μπορούμε να κάνουμε το ρομπότ να κάνει μία ευθεία διαδρομή και αναστροφή συνέχεια για συγκεκριμένο χρόνο

Θα προσθέσουμε το μπλοκ Loop που θα σταματάει μετά απο 5 δευτερόλεπτα.

Παράδειγμα

Να παίζει τον ήχο ‘Activate’ όταν ξεκινάει μετά να προχωράει μπροστά για 20 εκατοστά και να κάνει αναστροφή συνέχεια για 5 δευτερόλεπτα να σταματά και να παίζει τον ήχο ‘Cheering’.

ΘΕΩΡΙΑ
Οι μοίρες που δίνουμε για να διανύσει μία συγκεκριμένη απόσταση υπολογίζονται απο τη παρακάτω σχέση:
Μοιρες_ανα_εκατοστο = 360/(3,14*διάμετρο_ρόδας) = 20,85
όπου διάμετρο_ρόδας = 5,5 εκατοστά
Άρα για 20 εκατοστά πλευρά έχουμε 20*20,85=417 μοιρες.

Για να κάνει αναστροφή πρέπει να διανύσει μισό κύκλο με την εξωτερική ρόδα και με την εσωτερική ρόδα σταθερή
Μισός κύκλος = (3,14*2*απόσταση_ανάμεσα_σε_ρόδες) / 2= 33 εκατοστά
όπου απόσταση_ανάμεσα_σε_ρόδες = 10,5 εκατοστά

Άρα έχουμε Μισός κύκλος * Μοιρες_ανα _εκατοστο = 33*20,85 = 688 μοίρες

Δείτε στην παρακάτω εικόνα τη λύση.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο στην αρχή παίζει τον ήχο ‘Activate’ μετά προχωράει μπροστά για 20 εκατοστά και κάνει αναστροφή συνέχεια για 5 δευτερόλεπτα, σταματά και παίζει τον ήχο ‘Cheering’.

Δοκιμάστε

Φτιάξτε το δικό σας πρόγραμμα έτσι ώστε  αρχικά να παίζει τον ήχο ‘Activate’ όταν ξεκινάει μετά να κάνει όπισθεν για 30 εκατοστά και να κάνει αναστροφή συνέχεια για 7 δευτερόλεπτα να σταματά και να παίζει τον ήχο ‘Cheering’.