Κίνηση σε εκατοστά

Με το block Move Steering όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τους δύο μεγάλους κινητήρες για να πάμε μπροστά και πίσω. Το block Move Steering έχει ρυθμίσεις  On for Seconds(για δευτερόλεπτα), On for Degree(για μοίρες), On for Rotations(για περιστροφες), θα δούμε πως μπορούμε να το κάνουμε να κινείται σε εκατοστά.

Παράδειγμα

Όταν ξεκινάει να παίζει τον ήχο “Activate”(με το μπλοκ Sound), να προχωράει μπροστά για 20 εκατοστά να κάνει αναστροφή και να προχώρα μπροστά για 30 εκατοστά κια να παίζει τον ήχο “Cheering”(με το μπλοκ Sound). 

ΘΕΩΡΙΑ

Οι μοίρες που δίνουμε για να διανύσει μία συγκεκριμένη απόσταση υπολογίζονται απο τη σχέση: Μοιρες_ανα_εκατοστο = 360/(3,14*διάμετρο_ρόδας) = 20,85
όπου διάμετρο_ρόδας = 5,5 εκατοστά.
Άρα για 20 εκατοστά έχουμε 20*20,85=417 μοιρες και για 10 εκατοστά έχουμε 30*20,85=625,5 μοιρες

Για να κάνει αναστροφή πρέπει να διανύσει μισό κύκλο με την εξωτερική ρόδα και με την εσωτερική ρόδα σταθερή.
Μισός κύκλος = (3,14*2*απόσταση_ανάμεσα_σε_ρόδες) / 2= 33 εκατοστά όπου απόσταση_ανάμεσα_σε_ρόδες  = 10,5 εκατοστά

Άρα έχουμε Μισός κύκλος * Μοιρες_ανα _εκατοστο = 33*20,85 = 688 μοίρες

Δείτε στην παρακάτω εικόνα τη λύση.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο πως όταν ξεκινάει το ρομπότ παίζει τον ήχο “Activate”(με το μπλοκ Sound), προχωράει μπροστά για 20 εκατοστά, κάνει αναστροφή και προχώρα μπροστά για 30 εκατοστά στο τέλος παίζει τον ήχο “Cheering”(με το μπλοκ Sound). 

Δοκιμάστε

Φτιάξτε το δικό σας πρόγραμμα έτσι ώστε  όταν ξεκινάει το ρομπότ να παίζει τον ήχο “Activate”(με το μπλοκ Sound), προχωράει μπροστά για 30 εκατοστά, μετά να προχώρα προς τα πίσω για 10 εκατοστά και στο τέλος παίζει τον ήχο “Cheering”(με το μπλοκ Sound).