Σε ευθεία διαδρομή να βρίσκει το πλήθος των κόκκινων γραμμών

Σε αυτό το μάθημα θα δούμε πως μπορούμε να κάνουμε το ρομπότ να προχωράει μπροστά και να λέει το πλήθος των κόκκινων γραμμών που βρίσκει(μέγιστο τρείς γραμμές). Τοποθετούμε τον αισθητήρα χρώματος  στο μπροστινό μέρος του ρομπότ για να αντιλαμβάνεται αν υπάρχει κάποιο εμπόδιο στην πορεία του.

Θα χρειαστούμε ένα Data μπλοκ Variable για να δηλώσουμε την μεταβλητή counter, ακόμη θα χρειαστούμε ένα Data μπλοκ Math που θα αυξάνει την τιμή της μεταβλητής counter κατά ένα μόλις βρίσκει μία κόκκινη γραφή.

Παράδειγμα

Να κινείτε ευθεία και να λέει το πλήθος των κόκκινων γραμμών που βρίσκει(τρείς γραμμές) και μετά να σταματάει.

Δείτε στην παρακάτω εικόνα τη λύση.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο να κινείτε ευθεία το ρομπότ και να λέει το πλήθος των κόκκινων γραμμών που βρίσκει(τρείς γραμμές) και μετά σταματάει.

Δοκιμάστε

Φτιάξτε το δικό σας πρόγραμμα έτσι ώστε  όταν ξεκινάει το ρομπότ να παίζει τον ήχο ‘Activate’, να προχωράει μπροστά, μετά να λέει το πλήθος των κόκκινων γραμμών που βρίσκει(δύο γραμμές) και να προχωράει μπροστά για 20 εκατοστά , στο τέλος να παίζει τον ήχο ‘Cheering’.