Τρόποι περιστροφής

Σε αυτό το μάθημα παρουσιάζoνται οι τρόποι περιστροφής του ρομπότ. Οι δύο μέθοδοι περιστροφής  είναι οι Pivot και Spin. Στη Spin μέθοδο έχουμε μετακίνηση των δύο αξόνων ταυτόχρονα με χρήση του μπλοκ Move Tank. Στη Pivot μέθοδο έχουμε μετακίνηση μόνο του ενός άξονα με χρήση του μπλοκ Large Motor η του μπλοκ Move Steering

Παράδειγμα

Το ρομπότ να προχωράει μπροστά για δύο δευτερόλεπτα μετά να στρίβει δεξιά 90 μοίρες(με το μπλοκ Large Motor) μετά να στρίβει δεξιά 90 μοίρες(με το μπλοκ Move Steering) μετά να στρίβει δεξιά 90 μοίρες(με το μπλοκ Move Tank) και στο τέλος να προχωράει μπροστά για δύο δευτερόλεπτα.

Δείτε στην παρακάτω εικόνα τη λύση.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο πως προχωράει μπροστά για δύο δευτερόλεπτα μετά στρίβει δεξιά 90 μοίρες(με το μπλοκ Large Motor) μετά στρίβει δεξιά 90 μοίρες(με το μπλοκ Move Steering) μετά στρίβει δεξιά 90 μοίρες(με το μπλοκ Move Tank) και στο τέλος προχωράει μπροστά για δύο δευτερόλεπτα.

Δοκιμάστε

Φτιάξτε το δικό σας πρόγραμμα έτσι ώστε  όταν ξεκινάει το ρομπότ να παίζει τον ήχο “Activate”(με το μπλοκ Sound), να προχωράει μπροστά για δύο δευτερόλεπτα μετά να στρίβει αριστερά 90 μοίρες(με το μπλοκ Large Motor) και  να προχωράει μπροστά για δύο δευτερόλεπτα.