Διαδρομή μέχρι να βρεί εμπόδιο με την χρήση του αισθητήρα αφής

Σε αυτό το μάθημα θα δούμε πως μπορούμε να κάνουμε το ρομπότ να προχωράει μπροστά και να σταμάτα πριν από ένα εμπόδιο με την χρήση του αισθητήρα αφής. Τοποθετούμε τον αισθητήρα αφής στο μπροστινό μέρος του ρομπότ για να αντιλαμβάνεται αν υπάρχει κάποιο εμπόδιο στην πορεία του.

Παράδειγμα

Το ρομπότ όταν ξεκινάει να παίζει τον ήχο “Activate”(με το μπλοκ Sound), να προχωράει μπροστά και να σταμάτα όταν βρεί εμπόδιο με την χρήση του αισθητήρα αφής μετά να κάνει όπισθεν για 20 εκατοστά και να παίζει τον ήχο “Cheering”(με το μπλοκ Sound).

ΘΕΩΡΙΑ
Οι μοίρες που δίνουμε για να διανύσει μία συγκεκριμένη απόσταση υπολογίζονται απο τη παρακάτω σχέση:
Μοιρες_ανα_εκατοστο = 360/(3,14*διάμετρο_ρόδας) = 20,85
όπου διάμετρο_ρόδας = 5,5 εκατοστά
Άρα για 20 εκατοστά έχουμε 20*20,85=417 μοιρες

Δείτε στην παρακάτω εικόνα τη λύση.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο πως παίζει τον ήχο “Activate”(με το μπλοκ Sound), προχωράει μπροστά, σταμάτα όταν βρεί εμπόδιο με την χρήση του αισθητήρα αφής μετά κάνει όπισθεν για 20 εκατοστά και παίζει τον ήχο “Cheering”(με το μπλοκ Sound).

Δοκιμάστε

Φτιάξτε το δικό σας πρόγραμμα έτσι ώστε  όταν ξεκινάει το ρομπότ να παίζει τον ήχο ‘Activate’, να προχωράει μπροστά να σταμάτα μόλις βρει εμπόδιο με την χρήση του αισθητήρα αφής, να στρίβει 90 μοίρες και να προχώρα μπροστά για 10 εκατοστά στο τέλος να παίζει τον ήχο ‘Cheering’.