Κίνηση σε ευθεία

Με το block Move Steering θα ενεργοποιήσουμε τους δύο μεγάλους κινητήρες για να προχωρήσει το ρομπότ σε ευθεία.  Δείτε στην παρακάτω εικόνα τις επιλογές του block.

Off: Σταματάει τους κινητήρες.
On: Ενεργοποιεί τους κινητήρες.
On for Seconds : Οι κινητήρες περιστρέφονται για όσα δευτερόλεπτα έχουμε ορίσει. 
On for Degree: Οι κινητήρες περιστρέφονται ανάλογα με τις μοίρες που έχουμε ορίσει.
On for Rotations: Οι κινητήρες κάνουν όσες περιστροφές έχουμε ορίσει

Περιστροφή των κινητήρων αριστερά ή δεξιά [-100 έως 100],  αρνητική τιμή για αριστερή στροφή θετική τιμή για δεξιά στροφή.

Περιστροφή των κινητήρων μπροστά ή πίσω [-100 έως 100], αρνητική τιμή για οπισθοπορία και θετική τιμή για κίνηση προς τα μπροστά.

Brake at End: Η πρώτη επιλογή για φρενάρισμα  ενώ η δεύτερη επιλογή για ομαλή επιβράδυνση.

Ports: Οι θύρες που αντιστοιχούν οι κινητήρες στο τουβλάκι.

Παράδειγμα

Προχωράει μπροστά για δύο δευτερόλεπτα και μετά να κάνει όπισθεν για δύο περιστροφές. Δείτε στην παρακάτω εικόνα τη λύση.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο πως προχωράει μπροστά για δύο δευτερόλεπτα και μετά κάνει όπισθεν για δύο περιστροφές.

Δοκιμάστε

Φτιάξτε το δικό σας πρόγραμμα έτσι ώστε το ρομπότ να προχωράει μπροστά για τρία δευτερόλεπτα, μετά να κάνει όπισθεν για δύο δευτερόλεπτα και στο τέλος να προχωράει μπροστά για δύο δευτερόλεπτα.