Όλα τα βίντεο

Δείτε το ρομπότ να κάνει οτι του πούμε!!

Κίνηση σε ευθεία

Aκολουθώντας μια διαδρομή ενός τετραγώνου

Διαφορετικές διαδρομές για διαφορετικές επιλογές

Αναστροφή με τη χρήση του αισθητήρα γυροσκόπιου

Δημιουργία και χρήση του δικού μας μπλόκ

Κίνηση σε εκατοστά

Διαδρομή μέχρι να βρεί εμπόδιο με την χρήση του αισθητήρα υπερήχων

Διαδρομή μέχρι να δεί κόκκινο χρώμα με την χρήση του αισθητήρα χρώματος

Διαδρομή με συνεχόμενα μηνύματα ήχου μέχρι να βρεί κάποιο εμπόδιο

Διαδρομή ακολουθώντας μία γραμμή

Τρόποι περιστροφής

Διαδρομή μέχρι να βρεί εμπόδιο με την χρήση του αισθητήρα αφής

Σε ευθεία διαδρομή να βρίσκει το πλήθος των κόκκινων γραμμών

Ευθεία διαδρομή και αναστροφή συνέχεια για συγκεκριμένο χρόνο

Προσομοίωση λειτουργίας ρομποτικής σκούπας